Görme Engelliler

AİLE - EĞİTİM PROGRAMI

Okulumuzda Aile - Eğitim Programı verilecektir. İlgilenen velilerimize duyurulur.

AİLE EĞİTİM PROGRAMI 7-11 YAŞ KONULARI TANITIMI

Sevgili Anne Babalar,

MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen bu program, 0-18 yaş arasında çocuğu olan ailelere yönelik dört farklı yaş grubunda hazırlanmış bir “Aile Eğitim Programı”dır. Bu dört yaş grubu Programdan birisi olan 7-11 Yaş Aile Eğitim Programı 14 oturumdan oluşan 14 haftalık bir programdır. Haftada bir gün iki – iki buçuk saat süren toplantılarla uygulanıyor.

İlk toplantımız 02-12 -2015 tarihinde saat 09:30’ta Bilgisayar odasında yapılacaktır. Kurs Rehber Öğretmen Gülüstan KOÇ tarafından uygulanacaktır.

 

 Aile Eğitim Programı Konuları

1.   OTURUM: TANIŞMA VE PROGRAM TANITIMI: Bu oturumda grup kuralları, beklentiler ve programın içeriğiyle ilgili bilgiler verilmektedir. Ayrıca ana babalığın etkili olarak yapılabilmesi için gerekli olan noktalar ele alınmaktadır.

2.   OTURUM: NİTELİKLİ ZAMAN GEÇİRME VE OYUN: Anne ve babaların çocukla nasıl etkili zaman geçirebilecekleri ve çocukla nasıl etkili bir şekilde oyun oynayabilecekleri üzerinde durulmaktadır.

3.     OTURUM: ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ: Çocukla iletişim, iletişim hataları ve iletişim engellerinin farkına varma konu edilmektedir. Etkili iletişim becerilerinin kazandırılması ve çocuğa kendini ifade etmesinde destek olma amaçlanmaktadır.

4.     OTURUM: OLUMLU DAVRANIŞ KAZANDIRMA: 7-11 yaş dönemindeki çocuğun olumlu davranış kazandırma yöntemleri ve bu yöntemlerin nasıl uygulanabileceği konu edilmektedir.

5.     OTURUM: İSTENMEYEN DAVRANIŞLARI DEĞİŞTİRME: Çocukların istenmeyen/ olumsuz davranışlarını değiştirmek için anne babaların kullanabilecekleri konu edilmektedir.

6.     OTURUM: DUYGU DÜZENLEME: Ana babaların çocukların duygularını tanımalarını ve anlamalarını sağlamak, hem kendi duygularını ayarlayabilmeleri hem de çocuklarına duygularını ifade etmede ve düzenlemede nasıl yardımcı olabilecekleri üzerinde durulacaktır.

7.     OTURUM: BEDENSEL VE CİNSEL GELİŞİM: Çocuklar ilköğretim çağında ve hem bedensel hem de cinsel olarak gelişmektedir. Bu gelişmenin sağlıklı olması için anne/babaların ne gibi sorumlulukları olduğu ve neler yapabilecekleri bu oturumun içeriğini oluşturmaktadır.

8.     OTURUM: SOSYAL VE AKADEMİK GELİŞİM: Sosyal ve akademik gelişim çocuğun okula başlaması ile birlikte daha da önem kazanmaktadır. Bu oturumda sosyal gelişim ve akademik gelişim üzerinde durulacak ve ana babaların çocukların sağlıklı ilişkiler kurması, toplumda uyumlu biri olması ve okulda başarı elde etmesi için yapabilecekleri ele alınacaktır.

9.     OTURUM: AİLE SİSTEMİ: Bu oturumda bir sistem olarak aile üzerinde durulacak, aile içerisinde yer alan alt sistemler ve özellikleri, aile içi sınırlar, roller ve ailenin çocuğun davranışları üzerindeki etkisi konu edilecektir.

10.  AİLE TUTUMLARI: Anne babaların çocuk yetiştirirken hangi tutumları benimsediği ve hangi tutumu benimsemesi gerektiği konu edilmektedir.

11.  OTURUM: ETKİLİ PROBLEM ÇÖZME: Aile içinde ana baba çocuk veya eşler arasında yaşanan problemler ile aile dışında yaşanan problemlerin nasıl etkili bir şekilde çözme becerileri ve çocuklara da bu becerileri kazandırma yolları bu oturumun konusunu oluşturmaktadır.

12.  OTURUM: SOSYAL DUYGUSAL DAVRANIŞSAL SORUNLAR: Yaşamda anne babaların ve çocukların karşılaşabilecekleri sosyal, duygusal sorunlar incelenmektedir. Bu kapsamda başkalarının eşyalarını izinsiz alma, kıskançlık, korku ve kaygılar, dikkat eksikliği yalan söyleme ve yatağa gitmeme gibi sorunlar karşısında yapılabilecekler bu oturum kapsamında ele alınmaktadır.

13.  OTURUM: ÇOCUK HAKLARI İHMAL, İSTİSMAR VE ŞİDDET: Çocuk haklarının, çocuk ihmal ve istismarının neler olduğu, anne babaların bu konularda neler yapabilecekleri, başvurabilecek kurumlar bu oturumun içeriğini oluşturmaktadır.

14.  OTURUM: ENGELLİLERE DUYARLILIK: Bu oturumda özel gereksinimli insanlara ve çocuklara karşı duyarlı davranmanın önemi ve yöntemleri ele alınmaktadır. Anne babaların çocuklarına bu konuda uygun davranışlarının neler olabileceği konu edilmektedir.

                                                                                                   

                                                                                                                  Sait ÜREY

 

                                                                                                                 OKUL MÜDÜRÜ